Algemene Voorwaarden

GARANTIEBELEID

Alle producten van Brian James Trailers Ltd uit Daventry, Verenigd Koninkrijk (de onderneming),  genieten van serviceondersteuning door de constructeur gedurende een periode van twaalf maanden na de verkoopdatum. Items met productie- of materiaalfouten zullen door de onderneming worden vervangen conform de statutaire bescherming opgelegd door de wet. Garantieclaims die te wijten zijn aan een ongevalschade , onjuist gebruik, duidelijk gebrek aan onderhoud of vereiste aanpassingen, worden niet aanvaard. 
Naargelang de aard van de claim behoudt de onderneming zich het recht voor om claims ontvangen in het kader van zijn garantiebeleid te aanvaarden of te weigeren op basis van zijn ervaring, expertise en inzicht in het bewijsmateriaal. De beslissing van de onderneming is definitief.

De onderneming verkoopt haar producten via een netwerk van erkende distributeurs, dealers en agenten. Om als geldig te worden beschouwd, moeten klanten al hun garantieclaims indienen via de dealer waarbij ze het product oorspronkelijk hebben gekocht. Zo kan de onderneming de volledige details van de claim opvragen bij de dealer en zal alle communicatie over de kwestie verlopen via de dealer. 

Chassisgarantie.

De onderneming biedt een unieke extra garantieperiode van vier jaar op de duurzaamheid en integriteit van het chassis, onderhevig aan uitsluitingen op basis van de volgende omstandigheden:

  • De trailer is nooit overladen. Dat kan onder meer blijken uit het feit dat de onderdelen werden verwrongen in plaats van gebroken.
  • De trailer is nooit betrokken geweest bij een ongeval. Ongevallen, zelfs van een tijd geleden , kunnen leiden tot verzwakking van de onderdelen, met schade tot gevolg.
  • Het oorspronkelijk geleverde design van het trailerchassis is nooit gewijzigd.

En er is aan de volgende voorwaarden voldaan:

  • De trailer werd binnen 28 dagen na de factuurdatum geregistreerd om de garantie-uitbreiding voor het chassis te verkrijgen. De registratie is gebeurd via de website van de onderneming op www.brianjamestrailers.co.uk. Klanten (en registrators voor uitgebreide garantiedoeleinden) moeten een unieke code ontvangen, waarmee ze het registratieproces online kunnen voltooien. Als ze deze code niet ontvangen, kunnen ze deze aanvragen bij de dealer of de onderneming door een e-mail te sturen naar [email protected]
  • Een claim moet vergezeld zijn van een geldig certificaat van de garantie-uitbreiding voor het chassis.
  • De datum van de eerste claim ligt minder dan vijf jaar na de datum van de oorspronkelijke factuur.
  • De indiener van de claim is de oorspronkelijke koper. De garantie-uitbreiding is niet overdraagbaar.
  • Voor rechtzettingen moeten producten worden aangeboden bij het hoofdkantoor van de onderneming in Daventry (VK). NN11 8PB.