Bekijk de website in de mobiele versie
Bekijk de website in de desktopversie
Our website is moving to a new home! Please go to: https://www.brianjamestrailers.co.uk

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TREKKEND VOERTUIG

Wanneer u een aanhangwagen trekt, moet u in de eerste plaats controleren of het sleepvoertuig het nodige sleepvermogen heeft. Het trekgewicht wordt aangegeven door de fabrikant en is op het kentekenbewijs te vinden. Zorg ervoor dat het sleepvoertuig goed onderhouden is en de extra vereisten voor het slepen van een beladen aanhangwagen aankan. Controleer fundamentele aspecten zoals de bandenspanning: deze moet overeenkomen met het toegestane maximum vermeld op de zijwand van de band of in de gebruikershandleiding van de auto.

DE AANHANGWAGEN AAN HET TREKKEND VOERTUIG KOPPELEN

 • Zorg ervoor dat de trekhaak van het voertuig in goede staat is, d.w.z. géén gebreken vertoont en voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Controleer of de kogel van de trekhaak niet te droog is.
 • Til de koppeling boven de trekhaak door het neuswiel omlaag te draaien.
 • Positioneer de trekhaak onder de koppeling, laat de koppeling tot op de trekhaak zakken terwijl u de koppeling open houdt. De meeste koppelingen zijn voorzien van een automatische vergrendeling en hoeven dus niet open te worden gehouden. Meer details vindt u op pagina 17. Zodra de twee stevig vast zitten, wordt de handgreep van de dissel gesloten en vergrendeld. Draai uit voorzorg aan de koppeling en controleer deze nauwkeurig om er zeker van te zijn dat de aanhangwagen op de juiste manier is aangekoppeld. Bij bepaalde koppelingen staan indicatoren op de kop die aangeven of de kop goed vastzit op de trekhaak.
 • Draai het neuswiel op tot het volledig ingeschoven is en het bovenste hand vat zeer stevig is vergrendeld. Als er een mechanisch vergrendelingsmechanisme voorzien is, zorg er dan voor dat het geplaatst is voor u vertrekt. Ontgrendel de neuswielklem, draai het neuswiel in de inkeping/beveiliging en trek het neuswiel zo hoog mogelijk omhoog. Let er op dat het neuswiel niet de remstang blokkeert! Automatische klapneuswielen zijn niet voorzien van een klem. 
  WAARSCHUWING Als u deze procedure niet correct volgt, is de kans groot dat het neuswiel tijdens het rijden loskomt en de grond raakt, met ernstige schade als gevolg. Deze schade wordt NIET gedekt door de garantie.
 • Controleer de toestand van de breekkabel. Indien deze beschadigd is of ontbreekt, vervang deze dan onmiddellijk. Verbind de breekkabel aan het vaste trekhaakgedeelte van het trekkend voertuig.
 • Sluit de 13-polige stekker aan op de stekkerdoos aan de achterzijde van het trekkend voertuig en zorg ervoor dat de verdikking in de stekkerdoos en de gleuf in de stekker op elkaar zijn uitgelijnd. Controleer of alle lichten werken. Zorg er ook voor dat de elektrische kabel van de aanhangwagen niet over de grond sleept. Anders zal de kabel doorslijten, waardoor de verlichting niet meer werkt.
 • Controleer of de handremhevel niet omhoog is getrokken. Wanneer de handremhevel zich in een horizontale positie bevind zijn de remmen vrij. Rijd nooit met aangetrokken handrem.
 • Alle banden van het sleepvoertuig en de aanhangwagen moeten correct opgepompt zijn tot de voor het slepen aanbevolen maximumspanning. Controleer de gegevens in deze handleiding en overschrijd nooit de maximumspanning vermeld op de zijwand van de band.

LAAD- EN LOSPROCEDURE

AANHANGWAGENS LADEN MET OPRIJPLATEN

Verwijder de borgpennen van de oprijplaat en schuif de oprijplaat op de achterkant van de aanhangwagen. Haak de oprijplaten aan de achterzijde van de aanhangwagen en vergrendel deze correct. Wanneer de oprijplaat correct is aangehaakt en vergrendeld, zal deze tijdens het laden niet per ongeluk van de achterkant van de aanhangwagen schuiven. Rijd het voertuig op de aanhangwagen of trek het erop met de lier. Zet de oprijplaten terug in hun oorspronkelijke stand en zet deze vast met de meegeleverde borgpennen. Zorg ervoor dat de oprijplaten goed vast zitten om rammelen waar mogelijk te elimineren.

LADEN OP KANTELBARE AANHANGWAGEN ZONDER OPRIJPLATEN

Maak de klemmen los die het bovendek vergrendelen aan de dissel en sluit het ventiel op de hydraulische pomp. Pomp de hydraulische uitzetsteun omhoog tot de achterkant van de aanhangwagen de grond raakt. Rijd het voertuig op de aanhangwagen of trek het erop met de lier. Laat het hydraulische ventiel geleidelijk aan los terwijl u controleert dat er niemand onder de aanhangwagen of op een andere plaats aanwezig die bij het neerlaten van het bovendek letsel kan oplopen. Draai de bevestigingsklemmen van het bovendek vast.

 

KOGELHOOGTES EN POSITIONERING VAN DE LADING

Om de veiligheid tijdens het trekken te verzekeren, is het cruciaal dat de aanhangwagen op de juiste wijze wordt beladen en dat de aanhangwagen de correcte kogelhoogte heeft. Controleer bij het aankoppelen van een onbeladen aanhangwagen of de 'neus' van de aanhangwagen iets (25-50 mm) hoger is dan de achterkant van de aanhangwagen. Houd daarbij ook rekening met de invloed van eventuele ladingen die aan het trekkend voertuig worden toegevoegd. Als de neus van de aanhangwagen te hoog of te laag staat, kan dit resulteren in problemen in het rijgedrag. Probeer de trekhaak of de koppeling van de aanhangwagen nooit te variëren of aan te passen. Bij het laden van een aanhangwagen is het absoluut noodzakelijk om een KOGELDRUK te verkrijgen. Dit betekent dat auto's met voorin geplaatste motor steeds vooruit op de aanhangwagen moeten worden gereden tot de ophanging van het trekkend voertuig begint te zakken. (Auto's met de motor achterin moeten dus achteruit op de aanhangwagen worden gereden). Dezelfde logica geldt voor machines en apparatuur.
 

BEVESTIGING VAN DE LADING

Het is belangrijk om de lading goed vast te maken op de aanhangwagen voordat er wordt gereden. 

Alle aanhangwagens van Brian James Trailers zijn voorzien van bevestigingspunten voor sjorriemen aangezien deze de beste manier vormen om de lading vast te maken. Het is ten zeerste aan te bevelen om spanbanden te gebruiken met een veilige werklast die minimaal het dubbele van het gewicht van het vastgezette voertuig aankan. Dit kadert in ons beleid om kritieke veiligheidscomponenten ruim te dimensioneren. Het verdient aanbeveling om minimaal twee spanbanden vooraan en twee spanbanden achteraan te gebruiken.

 

TREKKEN

ENKELE LOGISCHE BASISTIPS VOOR VEILIG EN COMFORTABEL SLEPEN

 • Wanneer u een aanhangwagen aankoppelt op uw voertuig, verlengt u de totale wielbasis. Daarom dient u bij het nemen van een bocht een bredere draaicirkel in acht te nemen om te voorkomen dat u de stoepranden raakt.
 • Vergeet niet dat de combinatie auto met aanhangwagen en lading de remweg verlengt en men dus een langere remweg heeft, dus laat meer ruimte om te remmen.
 • Overschrijd nooit het maximale toelaatbaar gewicht van het trekkend voertuig.
 • Vergeet niet bij het achteruitrijden in de andere richting te sturen dan waarin de aanhangwagen moet rijden. Deze techniek vereist heel wat oefening.

DE WETGEVING ROND SLEPEN

MAXIMUMSNELHEID - Bebouwde kom: 50km/h, Buiten bebouwde kom: 80km/h, Autoweg en Snelweg: 90km/h.

SNELWEGEN - Een voertuig dat een aanhangwagen trekt, mag niet op de linkerrijstrook rijden, tenzij de rijbaan slechts twee rijstroken breed is.

NUMMERPLATEN - Geremde aanhangwagens dienen voorzien te zijn van een geregistreerde kentekenplaat in dezelfde kleur en met hetzelfde nummer als het sleepvoertuig.

PASSAGIERS - Een aanhangwagen mag nooit worden gebruikt om passagiers te vervoeren.

 
 

Jockey Wheels Instructions Settings

STEP 1

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 1

STEP 2

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 2

STEP 3

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 3

STEP 4a

TELESCOPIC MODEL ONLY

STEP 4a

STEP 4b

AUTO-RETRACT MODEL ONLY

STEP 4b

STEP 5

TELESCOPIC MODEL ONLY

STEP 5

ACCUONDERHOUD

GARANTIEGEGEVENS ACCU

De levensduur van een accu hangt af van verschillende factoren, zoals gebruiksduur, temperatuur en toepassing. De twee meest voorkomende oorzaken van voortijdige uitval van een accu zijn onjuiste toepassing en onvoldoende lading.

Op al onze accu's geven wij standaard een beperkte garantie van één jaar vanaf de leveringsdatum op fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij anders vermeld.

Accu's kunnen echter defect raken om redenen die niet onder de garantie vallen. Hier volgen een paar voorbeelden:

Wat de garantie ongeldig maakt:

 1. Misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, onjuist onderhoud en modificaties.
 2. Fysieke schade, inclusief gebroken of gesmolten accupolen.
 3. Algemene slijtage.
 4. Onbruikbaar geraakt door onjuist laden.
 5. Defecten als gevolg van overladen, diep ontladen, sulfatering en onderladen worden niet gedekt.
 6. Spanning minder dan 10,5 V (accu volledig ontladen).

Misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie

De garantie dekt geen accu's die verkeerd zijn gebruikt of geïnstalleerd.

Fysieke schade

De garantie dekt geen fysieke schade aan de accubehuizing of -polen die is ontstaan door onjuiste montage, vallen of klemmen die op de polen zijn gehamerd. Accu's kunnen snel defect raken door niet goed aangebrachte klemmen.

Bovendien kan onjuiste aansluiting op een accupool leiden tot elektrische vonken tussen de pool en de klem, waardoor het uiteinde van de accupool smelt. Ook is het van het grootste belang dat de accupolen nooit worden kortgesloten (er mag tussen de polen geen geleidend voorwerp worden geplaatst), omdat de polen en het geleidende voorwerp dan heel snel heel heet worden.

Deze intense hitte kan dan fungeren als ontstekingsbron voor ontvlambare voorwerpen in de buurt van de accu en voor alle gassen die de accu van nature afscheidt. Dit is geen fabricagefout.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw accu beschadigd bij u aankomt, laat het ons dan binnen 24 uur na ontvangst weten. Claims die na deze periode worden ingediend, worden mogelijk niet geaccepteerd.

Algemene slijtage

Wanneer een accu wordt geladen en ontladen, is het materiaal van de accuplaten (actieve massa) in beweging, door de elektromechanische reactie die elektriciteit produceert. Bij elke laad-ontlaadcyclus van een accu gaat een kleine hoeveelheid van deze actieve massa van de platen verloren. Door de vele factoren die van invloed zijn op de levensduur van een accu, is het onmogelijk om een minimum- of maximumlevensduur vast te stellen.

Iedere accu kan maar een beperkt aantal cycli doorlopen voordat hij zijn actieve massa verliest, en dus zijn capaciteit. Bij intensief gebruik doorloopt een accu dit beperkte aantal cycli vaak in een veel kortere tijd, waardoor hij de bovenstaande symptomen al na een paar jaar vertoont. Dit is geen fabricagefout.

Diep ontladen en/of snelladen van een accu versnelt het bovenstaande proces. Een accu die regelmatig diep ontladen wordt, verliest snel zijn actieve massa en capaciteit. Het verlies van actieve massa, en dus capaciteit, door te veel of te vaak ontladen/laden is geen fabricagefout.

Onjuist laden

Als een accu met een te hoge spanning of stroomsterkte wordt opgeladen, kan hij oververhit raken en begint de elektrolyt te verdampen. Bij overladen breekt de actieve massa in de platen van de batterij snel af, wat blijvende invloed heeft op de accuprestaties en de cyclische levensduur van de accu. Dit is normaal gesproken vrij duidelijk te zien wanneer u de accu inspecteert. Dit is geen fabricagefout.

Sulfatering treedt op wanneer een accu te lang in ontladen toestand blijft. Als de accuspanning onder een bepaald niveau zakt, treedt er een chemische reactie op die bekend staat als sulfatering. In de meeste gevallen ligt deze spanning op of onder 12,06 V. Sulfatering is normaal gesproken onomkeerbaar en kan de accuprestaties blijvend aantasten, waardoor de accu minder goed gaat presteren en voortijdig defect raakt. Sulfatering is te zien als een fijn wit/grijs laagje op de platen.

Deze schade kan ontstaan als een accu lange tijd niet wordt geladen of in toepassingen wordt geplaatst die niet vaak worden gebruikt. Na verloop van tijd hoopt zich sulfatering op de platen op, wat de prestaties van de accu vermindert. Omdat sulfatering eenvoudig kan worden voorkomen door de accu geladen te houden, is dit geen fabricagefout.

Spanning minder dan 10,5 V

Opgemerkt moet worden dat een accu onder normale bedrijfsomstandigheden niet uit zichzelf ontladen kan raken (tenzij hij lange tijd aan zelfontlading wordt blootgesteld). Een accu wordt als 100% ontladen beschouwd bij een rustspanning van 10,5 V, en is 100% geladen bij een spanning van 12,73 V +.

Sulfatering treedt op wanneer een accu te lang in ontladen toestand blijft. Als de accuspanning onder een bepaald niveau zakt, treedt er een chemische reactie op die bekend staat als sulfatering. In de meeste gevallen ligt deze spanning op of onder 12,06 V. Sulfatering is normaal gesproken onomkeerbaar en kan de accuprestaties blijvend aantasten, waardoor de accu minder goed gaat presteren en voortijdig defect raakt. Sulfatering is te zien als een fijn wit/grijs laagje op de platen.

Een accu met een rustspanning van minder dan 10,5 V is ontladen omdat er te weinig is geladen – dit is geen fabricagefout.

Tijdens de voormontage

Bij Brian James Trailers worden alle accu's gecontroleerd met een voltmeter en opnieuw geladen als de spanning lager is dan 12,60 V. Elke accu is voorzien van een etiket met de levensduur (P-LAWL-1510-P-N) en een sticker met de geteste spanning (P-LAWL-1500-P-N).

WIELSPANBAND INSTRUCTIE

INLEIDING TOT WIELRIEMEN

Het veilig vastzetten van de lading is cruciaal voor een veilig gebruik van aanhangwagens op de openbare weg. Brian James Trailers rust verscheidene van zijn aanhangwagens voor voertuigtransport uit met een gespecialiseerd ontwerp waarmee de wielen van een voertuig over hun volledige omtrek kunnen worden vastgezet. Ook andere riemsystemen kunnen worden gebruikt, waaronder de klassieke klembanden en velgbanden. Dit hoofdstuk gaat nader in op de omtrekriemen.

WAAROM RIEMEN VAN BRIAN JAMES TRAILERS?

Elk mechanisch verantwoord en correct gedimensioneerd wielriemsysteem kan worden gebruikt om de vereiste beveiliging te verzekeren. Brian James Trailers heeft al meer dan vier decennia ervaring met deze apparatuur. Onze producten gebruiken zowel nieuwe ideeën als methoden die werden overgenomen van commerciële transporteurs. U kunt er vanop aan dat een door Brian James Trailers goedgekeurd accessoire aan alle eisen beantwoordt om een veilig en doeltreffend gebruik mogelijk te maken en tegelijk voertuig en aanhangwagen te beschermen tegen schade.

DRUKVERDELING

Een veilige en effectieve installatie van de wielriem over de omtrek van de band staat of valt met een gelijkmatige drukverdeling om een neerwaartse verticale belasting op de voertuigband te creëren. Zoals u op de tekening aan de rechterzijde ziet, kan de juiste plaatsing voorkomen dat het voertuig zich naar voren of achteren verplaatst, met een maximale veiligheid als resultaat. Let op de juiste installatiemethode want een verkeerde bevestiging kan schade aan de rijbaan veroorzaken en ervoor zorgen dat de bevestiging loskomt.

ONJUISTE INSTALLATIE

Een verticale belasting die de ontwerpgrenzen van de rijbaan overschrijdt, leidt tot vermoeidheid en breuk hiervan. Installeer de haken NOOIT zoals hierboven getoond.

JUISTE INSTALLATIE

De juiste installatie verzekert een gelijkmatige verdeling van de kracht op alle onderdelen en beperkt daardoor de slijtage. Deze zorgt er ook voor dat er veilig beperkingskrachten op het voertuig worden uitgeoefend.

VEILIGHEIDSINFORMATIE LIER

  AANHANGWAGENS MET EEN MANUELE LIER

  • De lier is niet geschikt voor hijsdoeleinden of voor het optillen, ondersteunen of vervoeren van mensen.
  • Controleer op eventuele tekenen van schade, inclusief de werking van de ratel. Bij twijfel niet gebruiken.
  • Laat de lier nooit bedienen door kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de bediening van de lier.
  • Overschrijd nooit de nominale capaciteit.
  • Gebruik de lier niet met volledig afgewikkelde kabel. De kabel moet mini maal drie keer om de spoel zijn gewikkeld.
  • Bedien de lier enkel met de hand. Gebruik geen enkele vorm van motor.
  • Zet de lading op de juiste manier vast. Een lier is niet ontworpen als primaire beveiliging en mag alleen worden gebruikt in combinatie met ladingbeveiligingen, zoals riemen, kettingen, enz.
  • Houd de handgreep stevig vast; laat deze niet vrij ronddraaien bij het lossen. Anders kan deze hevig ronddraaien, mogelijk met persoonlijke letsels als gevolg. Lieren van het type AL-KO 900 met een afneembare handgreep zijn voorzien van een automatische rem voor de veiligheid. Vrij draaien kan alleen wanneer de handgreep wordt verwijderd.
  • Als de lier van het geremde type is, zorg er dan voor dat de lier bij gebruik van de reminstallatie in de neutrale stand staat of dat de hendel verwijderd is.
  • Gebruik de lierhendel niet als een handig middel om de hele aanhangwagen te verplaatsen of om iets op te tillen.
  • Als de lierhandgreep afneembaar is, zorg er dan voor dat de handgreep goed vastzit aan de aandrijfas en dat de handgreepclip in de groef van de 
   as is vastgeklikt.
  • Smeer de mechanismen regelmatig met een lichte machineolie zoals WD40 en controleer de kabel op tekenen van slijtage. Indien de kabel slijtage vertoont, moet hij worden vervangen.
  • Als onderdelen moeten worden vervangen, heeft onze serviceafdeling een uitgebreid assortiment aan onderdelen die op een nacht tijd kunnen 
   worden geleverd.
 

CHASSISONDERHOUD EN -BESCHERMING

ONDERHOUD EN BESCHERMING VAN UW NIEUWE AANHANGWAGEN MET GEGALVANISEERD CHASSIS

 • Alle nieuwe aanhangwagens van Brian James Trailers bevatten onderdelen in gegalvaniseerd staal, aluminium en verzinkt staal (BZP). 
 • De materialen en productieprocessen zijn ontworpen om de structuur van de aanhangwagen te beschermen tegen corrosie. Bijvoorbeeld: de vorming van ijzeroxide op het staal.
 • Het galvaniseren gebeurt door de ruwe stalen onderdelen bij hoge temperatuur onder te dompelen in een bad van zink. De daaruit resulterende zinklaag op het staal is anders dan een gelakt oppervlak en beschermt het staal gedurende vele jaren.
 • De zinklaag is echter in de eerste plaats bedoeld als een beschermende coating. Bij een nieuwe aanhangwagen kan deze laag reflecterend en helder lijken, maar na verloop van tijd krijgt deze van nature een donkerder/gevlekt uiterlijk.
 • Bij overvloedig gebruik van strooizout tijdens de wintermaanden kan dit proces merkbaar sneller verlopen. In combinatie met straatvuil en roet kunnen de nieuwe aanhangwagen en zijn armaturen (waaronder onderdelen in aluminium en BZP) er anders gaan uitzien. 
 • Strooizout of bijtende reinigingsmiddelen die op de aanhangwagen achterblijven, hebben op lange termijn geen nadelige invloed op de structuur van de aanhangwagen, maar kunnen er wel voor zorgen dat de aanhangwagen en zijn onderdelen er verweerd gaan uitzien.
 • Om de nieuwe aanhangwagen zo lang mogelijk in zijn originele staat te houden, 
  verdient het aanbeveling deze met schoon water af te spoelen alvorens deze op te bergen, vooral tijdens de wintermaanden.
 • Dit is des te belangrijker wanneer de aanhangwagen in een gebouw wordt geplaatst, omdat hij in dat geval niet natuurlijk wordt gespoeld met regenwater. Als dit niet gebeurt, kunnen witte vlekken van de poedervormige stof zinkoxide 
  verschijnen. Dit effect kan ook optreden op onderdelen in aluminium en BZP.
 • Wanneer de aanhangwagen niet wordt verzorgd volgens deze aanbevelingen zal dit geen impact hebben op de werking van de aanhangwagen, maar wel op het uitzicht ervan.
 • Brian James Trailers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in het uiterlijk van de verzinkte, aluminium of BZP-onderdelen.
 

REM- EN HANDREMAFSTELLING

INTERVAL BIJ NIEUWE AANHANGWAGENS

INTERVAL BIJ NIEUWE AANHANGWAGENS

 1. Na de eerste 800 km 
 2. Daarna elke 8.000 km.

BELANGRIJKE OPMERKING De levensduur van de koppelingsdemper (gemonteerd in het hoofdkoppelingshuis) wordt aanzienlijk ingekort indien de aanhangwagen wordt gebruikt met slecht afgestelde remmen. De garantie op onderdelen en arbeid wordt ongeldig als het remsysteem verkeerd wordt onderhouden of als de aanhangwagen wordt gebruikt met slecht afgestelde remmen.

LET OP Het uitvallen van de demper resulteert in een uitgesproken rukeffect bij licht remmen.

ALGEMENE VOORBEREIDING

De remmen van de aanhangwagen moeten worden onderhouden door een bevoegd persoon die vertrouwd is met de remsystemen van aanhangwagens. Alvorens u de remmen afstelt, roteert u het wiel (de wielen) steeds in de voorwaartse richting.

Til de aanhangwagen op met behulp van een geschikte krik en veilige, beveiligde statieven om het chassis te ondersteunen.

Laat de handrem volledig los en maak deze voor de veiligheid vast zodat deze tijdens het onderhoud op geen enkele manier kan worden aangetrokken.

Gebruik bij het onderhoud van de remmen en afstellers steeds een hoogwaardig smeermiddel op basis van molybdeendisulfide voor schroefdraad en bewegende delen. Let op: Draai de trommel steeds alsof het wiel in voorwaartse richting draait.

 

REMSYSTEMEN KNOTT

STAP 1 De remmen afstellen.

GEREEDSCHAP gebogen sleutel van 17 mm en open moersleutel; lichte WD40

Spuit WD40 of een soortgelijke lichte olie rond de remstelmoer op 
de remankerplaat. Dat zorgt ervoor dat het remstelapparaat vrij kan draaien. 

Stel de schoenen van elke rem af tot het punt waarop de trommel niet meer 
vrij kan draaien. Het remstelapparaat wordt dan gebruikt om de remmen te ontgrendelen tot het punt waarop de trommel vrij draait, met de remmen net op het contactpunt.

STAP 2 Wanneer beide remmen afzonderlijk zijn afgesteld, maakt u de tijdelijke vergrendeling van het handremmechanisme los. 

OPGELET Voor deze stap moet het remsysteem volledig intact en operationeel zijn. Wanneer de handrem omlaag is, controleert u de 'vrije beweging' tussen de bedieningshendel en de trekstang in de koppeling. De hendel moet ongeveer 2 mm bewegen voordat het remsysteem zich opspant. Regel de bevestigingen op de hoofdremtransmissiestang bij om de vereiste tolerantie te bereiken. BELANGRIJK Overspanning in de hoofdremtransmissiestang kan ertoe leiden dat de wielremmen tijdens het rijden worden aangetrokken. Daardoor kan de temperatuur in de remmen erg hoog oplopen, met defecte wiellagers als gevolg. In extreme gevallen kan er zelfs brand uitbreken.

STAP 3 Veiligheidscontrole. Zorg ervoor dat alle borgmoeren en veiligheidsvoorzieningen volledig zijn gecontroleerd.

 
 

REMSYSTEMEN AL-KO

De remmen afstellen. 

GEREEDSCHAP gebogen sleutel van 17 mm en open moersleutel; platte schroevendraaier, lichte WD40-olie.

Alvorens u de remmen afstelt, roteert u het wiel (de wielen) steeds in de voorwaartse richting.

Verwijder de kunststof plug uit de afstelopening in de remankerplaat. Spuit WD40 of een soortgelijke lichte olie rond het remstelapparaat door de remankerplaat. Dat zorgt ervoor dat het remstelapparaat vrij kan draaien.

Maak het stangenstelsel van de remmen los van de balansstangen in het midden van de as van de aanhangwagen. Controleer de speling in de kabel: bij een correct afgestelde rem bedraagt deze 5 tot 8 mm. 

Gebruik een platte schroevendraaier om de stelschroef te draaien via de afstelopening in de remankerplaat. Draai in de richting van de pijlen zoals aangegeven om de aanpassing te verhogen of te verlagen. Controleer de speling aan het einde van elke bowdenkabel tot deze allemaal gelijk zijn en binnen het bereik van 5-8 mm vallen. Bevestig de kabel opnieuw op de balansstangen van het remsysteem. Test de werking van de handrem door de rem meermaals te activeren.

 
 

SLOTCONTROLES

 1. Plaats de wielen terug en haal deze aan volgens de voorgeschreven koppelwaarden, zie details op pagina 19.
 2. Test de aanhangwagen op de weg om een veilige en correcte werking van de remmen te garanderen alvorens een lading te vervoeren.
 3. Indien om het even welk aspect van de procedure of het resultaat onbevredigend is, neem dan contact op met Brian James Trailers of een van onze gerenommeerde agenten voor verder advies.

KOPPELEN

OPMERKING Gebruik het neuswiel om letsel te voorkomen wanneer u de aanhangwagen optilt of laat zakken.

Til de disselhandgreep op in de richting van de pijl. Sommige dissels, zoals het hiernaast afgebeelde AL-KO-type, blijven open. Nadat u de dissel boven de trekhaak hebt gepositioneerd, laat u de aanhangwagen op de trekhaak zakken tot de kogel in de kop grijpt en volledig is gekoppeld. AL-KO-disselkoppen hebben een groene indicatieknop om aan te geven dat de aanhangwagen volledig gekoppeld is.

ONTKOPPELEN

Trek de hendel zo ver mogelijk omhoog en haal deze van de trekhaak af. Bij een zwaardere neusbelasting laat de aanhangwagen zich gemakkelijker koppelen en ontkoppelen wanneer men het neuswiel gebruikt om deze op te tillen.

BEVEILIGINGSKOGEL

AL-KO beveelt aan een veiligheidskogel te monteren: de eenvoudige kunststofkogel past perfect in de disselkop wanneer deze niet op een trekhaak is bevestigd. In combinatie met een beveiligingssysteem wordt de beveiligingskogel in de koppelzone vergrendeld, zodat dieven uw aanhangwagen niet kunnen koppelen aan een trekhaak of kogel met een kleinere diameter. Dit is ook een zeer visueel middel om dieven af te schrikken.

SMERING

Er moet een kleine hoeveelheid standaardvet op de trekkogel worden aangebracht om de wrijving te beperken.

TREKHAAKHOOGTES

Aanhangwagen- en trekhaakhoogtes. Verwijzing naar Richtlijn 94/20/EG, bijlage VII, deel 2. Hoogtebereik dat in de richtlijn is toegestaan.

GRONDNIVEAU

Afmetingen in mm. Geladen toestand.

BANDENREK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET BANDENREK

Het bandenrek is ontworpen voor een breed scala aan verschillende bandenmaten en werpt zich op als de ideale manier om banden en velgen veilig te vervoeren, zonder daarbij te raken aan het gebruiksgemak van uw aanhangwagen van Brian James Trailers.

BELANGRIJK De banden moeten nauwkeurig worden vastgemaakt. Vertrek of rijd NOOIT zonder eerst de banden veilig vast te zetten met de juiste spanriemen.

Het bandenrek is ontworpen om de wielen tussen twee parallelle steunbalken te houden. Let er dus op dat de band correct wordt geplaatst. Zorg er steeds voor dat het loopvlak van de band plat over de steunbalken ligt, zoals afgebeeld.

GA ALS VOLGT TE WERK OM DEZE VAST TE MAKEN:

 1. Plaats de band(en) tussen de twee blauwe lusvormige riemen en schuif de riemen zo dicht mogelijk bij de zijkanten van de band of het wiel. 
 2. Bevestig de blauwe ratelriem aan het midden van de eerste zijlus en controleer of de haak goed vastzit in de metalen bevestigingsbeugel.
 3. Plaats de riem over de bovenkant van de banden en schuif de twee brede 'riembeschermers' over de voorrand van elke buitenste band.
 4. Bevestig het rateluiteinde aan het midden van de tweede kruislus en controleer of de haak goed vastzit in de metalen bevestigingsbeugel. 
 5. Haal de riem aan met de ratel tot hij vast zit. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de riem te verwijderen.
 6. Gebruik steeds het riemsysteem van Brian James Trailers.

BEVEILIGING *

Om diefstal te voorkomen, kunnen de wielen en banden worden vergrendeld. Het vergrendelingssysteem bestaat uit een staalkabel met hoge treksterkte en een hangslot. Volg de instructies om de velgen/banden vast te maken zoals beschreven. 
*De beveiligingskabel voegt een tweede bescherming toe voor het onwaarschijnlijke geval dat de hoofdriem loskomt.

 

TO SECURE

GA ALS VOLGT TE WERK VOOR DE PLAATSING

 1. Schuif het geluste deel van de kabel door het gat in het buitenste bovendeel van het frame van het bandenrek en zorg ervoor dat de kleine achterplaat aan de BUITENKANT van dit gat zit. 
 2. Trek de kabel recht en voer deze door het midden van de banden/wielen.
 3. Schuif de kabel door het gat in het buitenste bovendeel van het frame van het bandenrek.
 4. Maak de kabel (luseinde) vast met een geschikt hangslot.

VERLICHTING

OPRIJPLATEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR OPRIJPLATEN SETS P-RAMP-9300-A-N EN P-RAMP-9310-A-N

Wanneer u de oprijplaten P-RAMP-9300-A-N of P-RAMP-9310-A-N gebruikt, dient u aandacht te besteden aan het maximumgewicht dat de oprijplaten kunnen dragen. Dat gewicht wordt bepaald door het gewicht van het voertuig dat wordt geladen in combinatie met de wielbasis en spoorbreedte van dat voertuig.

BELANGRIJK wees steeds voorzichtig bij het gebruik van deze oprijplaten. Overschrijd NOOIT het voorgeschreven maximumgewicht. Informatie over de laadcapaciteit wordt weergegeven op het informatielabel aan de zijkant van elke oprijplaat.

Veiligheidstips

 • De oprijplaat moet altijd goed zijn aangesloten op de aanhangwagen
 • De voet van de oprijplaat moet plat op een vaste ondergrond staan
 • Controleer steeds of de oprijplaten vrij zijn van stenen en puin
 • De laadhoek van de oprijplaten mag nooit meer dan 30% helling (16,5 graden) bedragen
 • Bij het laden van een stalen rupsmachine dient u rubberen matten te gebruiken om de oprijplaten te beschermen