DE WETGEVING ROND SLEPEN

MAXIMUMSNELHEID - Bebouwde kom: 50km/h, Buiten bebouwde kom: 80km/h, Autoweg en Snelweg: 90km/h.

SNELWEGEN - Een voertuig dat een aanhangwagen trekt, mag niet op de linkerrijstrook rijden, tenzij de rijbaan slechts twee rijstroken breed is.

NUMMERPLATEN - Geremde aanhangwagens dienen voorzien te zijn van een geregistreerde kentekenplaat in dezelfde kleur en met hetzelfde nummer als het sleepvoertuig.

PASSAGIERS - Een aanhangwagen mag nooit worden gebruikt om passagiers te vervoeren.