INTERVAL BIJ NIEUWE AANHANGWAGENS

INTERVAL BIJ NIEUWE AANHANGWAGENS

  1. Na de eerste 800 km 
  2. Daarna elke 8.000 km.

BELANGRIJKE OPMERKING De levensduur van de koppelingsdemper (gemonteerd in het hoofdkoppelingshuis) wordt aanzienlijk ingekort indien de aanhangwagen wordt gebruikt met slecht afgestelde remmen. De garantie op onderdelen en arbeid wordt ongeldig als het remsysteem verkeerd wordt onderhouden of als de aanhangwagen wordt gebruikt met slecht afgestelde remmen.

LET OP Het uitvallen van de demper resulteert in een uitgesproken rukeffect bij licht remmen.